Bibliografía

Exportar 253 resultados:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Anarquismo
H. Arvon y Palacios, J. M., L'anarquisme Próleg i L'anarquisme en el moviment obrer a Catalunya, vol. Vol. 12. Barcelona: Edicions 62, 1964, p. 173 pág.
P. Solà, Las escuelas racionalistas en Cataluña (1909-1939), 2ª ed.ª ed., vol. 11. Barcelona: Tusquets, 1978, p. 227 p.
P. Eyre, Quico Sabaté, el último guerrillero, 1ª ed. en esta colección.ª ed., vol. 66/1. Barcelona: Península, 2001, p. 285 p., [16] p. de lám.
Archivo Justo
J. de la Cueva Alonso y Urbiola, J. Antonio, Metamorfosis nazi-fascista del Estado español, Segunda edición, primera en Internet. Hernani: Justo de la Cueva, 2002, p. 64 p.Icono PDF metanz.pdf (630.67 KB)
Catalunya (8.2)
B. Muniesa i Brito, La burguesía catalana ante la II República española, 1ª ed.ª ed., vol. 10, 12. Barcelona: Anthropos, 1985, p. 2 v.
F. Soldevila, Qué cal saber de Catalunya, 3ª ed.ª ed., vol. 1. Barcelona: Club Editor, 1975, p. 244 p., 1 h.
El tamaño de la empresa referido a Cataluña. Barcelona: Sociedad de Estudios y Publicaciones [etc.], 1964, p. 303 p. 1 h.
Diccionari nomenclàtor de pobles i poblats de Catalunya, 2ª ed.ª ed. Barcelona: Aedos, 1964, pp. XIV p., 1 h., 593 p. con map. 1-42.
I. Clopas i Batlle, Resumen histórico de Martorell relacionado con la historia de Cataluña. Martorell: [s.n.], 1945, p. 208 p., 4 h.
J. Ros Hombravella, Montserrat, A., y Sardá Dexeus, J., L'aptitud financera de Catalunya la balança catalana de pagaments, vol. v. 50. Barcelona: Edit. 62, 1967, p. 180 p., 2 h.
L. Recalons, Catalunya 77-88, [1ª ed. ]. Barcelona: Publicacions de la Fundació Jaume Bofill, 1989, p. 463 p.
J. Alcaide Inchausti y Sardá Dexeus, J., La economía de Cataluña, hoy y mañana. [S. l.]: Banco de Bilbao, 1983, p. 584 p.
J. Almendros, Situaciones española 1936/1939: el P.S.U.C. en la Guerra Civil, vol. 24. Barcelona: Dopesa, 1976, p. 203 p., 2 h.
A. Ribas i Massana, L'economia catalana sota el franquismo : (1939- 1953) efectos de la política económica de postguerra sobre la industria i les finances de Catalunya, vol. 139. Barcelona: Edic. 62, 1978, p. 310 p., 3 h.
Planificació sanitària pública a Catalunya desplegament del mapa sanitari de Catalunya 1983, 1ª ed.ª ed. Barcelona: Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1985, p. 5 v.
J. Maluquer i Sostres, L'estructura econòmica de les terres catalanes, vol. v. CCII. Barcelona: Barcino, 1963, p. 128 p.
E. Gelabert y Fiet, Cornellá de Llobregat Historia, arqueología, folklore. [Barcelona: AGM, 1973, p. 316 p.
Volem l'Estatut els estatuts de Catalunya comparats, 2ª ed.ª ed., vol. 9. Barcelona: La Magrana, 1977, p. 79 p.
I. Riera y Botella, J., El Baix Llobregat 15 años de luchas obreras, vol. 2: Serie Movimiento Obrero. Barcelona: Blume, 1976, p. 186 p., 1 h.
A. Cabré, Catalunya cap a l'any 2000, vol. 1. Barcelona: Blume, 1979, p. 263p.
M. Ludevid Anglada, El movimiento obrero en Cataluña bajo el franquismo. Barcelona: Avance, 1977, p. 82 p., 1 h.
J. Borja, La gran Barcelona. Madrid: Alberto Corazón, 1972, p. 150 p.
La oferta de servicios colectivos en Cataluña. Madrid: Moneda y Crédito, 1972, p. 4 v.
XXV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos El Prat, 25-26 octubre 1980. El Prat: Amics d'El Prat, 1985, p. 740 p.
J. M. Colomer, Els estudiants de Barcelona sota el franquisme, vol. 36-37. Barcelona: Curial, 1978, p. 2 v.
C. Pi Sunyer y Maria Bricall, J., El comerç de Catalunya amb la resta d'Espanya, vol. v. 49. [Barcelona]: Pòrtic, 1974, p. 125 p.
R. Latorre i Gaia, Catalunya resum geográfic, vol. v. 231. Barcelona: Barcino, 1977, p. 202 p., 1 h. con map. pleg.
A. Balcells, Trabajo industrial y organización obrera en la Cataluña contemporánea (1900-1936), vol. v. 386. Barcelona: Laia, 1974, p. 320 p., 2 h.
Debat sobre els països catalans ponencias i comunicacions de les Jornadas de Debat sobre els Països Catalans (Octubre 1976). Barcelona: Curial, 1977, p. 417 p., 2 h.
F. Cabana, Bancs i banquers a Catalunya capítols per a una história, 2ª ed.ª ed., vol. 99. Barcelona: Edic. 62, 1976, p. 316 p., 1 h.
J. M. Sanmart Roset, Geografía de Cataluña : [6º E.G.B.].. Madrid: Santillana [etc.], 1979, p. 80 p.
Localización económica y desarrollo regional ponencias, comunicaciones y coloquios de las Reuniones Internacionales de Barcelona : [del 14 de noviembre al 6 de diciembre] 1973. [Madrid]: Moneda y Crédito, 1975, p. 2 v.
F. M. de Melo, Guerra de Cataluña, vol. v. 35. Barcelona: Seix Barral, 1969, p. 244 p., 7 h.
Estructura de la base económica de Cataluña. Barcelona: Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1965, p. 457 p., 1 h.
R. Pérez Casado y Pérez Montiel, M., L'economía del Baix Maestrat. Barcelona: Servei d'Estudis de Banca Catalana, 1971, p. 51 p.
O. Cabré, Catalunya sota el perill de l'urani l'informe Camon 1, vol. 165. Barcelona: Edicions 62, 1981, p. 266 p. 2 h.
G. Ranzato, La aventura de una ciudad industrial Sabadell entre el antiguo régimen y la modernidad, [1ª ed. en Nexos]. [Barcelona]: Península, 1987, p. 265 p.
Primer censo agrario de España : año 1962. Madrid: [Instituto Nacional de Estadística], 1966, p. XL, 279 p.
J. M. Ribero-Meneses, Una Catalunya que hemos de salvar. Tarragona: Edic. de Cámara, 1977, p. v.
N. - J. Aragó, Girona grisa i negra, [2ª ed.]., vol. v. 96. Barcelona: Edic. 62, 1973, p. 238 p., 1 h.
Desarrollo económico de Cataluña 1967-1970 un plan de inversiones para el sector privado. Barcelona: Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1967, p. 2 v.
O. Bohigas, Reconstrucció de Barcelona, 1ª ed.ª ed., vol. 198. Barcelona: Edicions 62, 1985, p. 302 p.
J. A. Gibernau, L'any 2000, en repte per a Catalunya. Barcelona: El Llamp, 1982, p. 157 p.
P. Vilar, Cataluña en la España moderna : investigaciones sobre los fundamentos económicos de las estructuras nacionales, vol. 5, 42, 47. Barcelona: Crítica, 1978, p. 3 v.
A. Altisent, Historia de Poblet. Poblet (Tarragona): Abadía, 1974, p. 706 p.
M. Severo Giannini, La comarca com a ens territorial, [1ª ed.]., vol. 5. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1984, p. 130 p.
J. Gifreu, Sistema i polítiques de la comunicació a Catalunya (premsa, ràdio, televisió i cinema, 1970-1980), [1ª ed.]. Barcelona: L'Avenç, 1983, p. 572 p.
J. Clos, Séculi, E., Segura i Benedicto, A., y Espasa i Oliver, R., L'assitencia sanitaria a les comarques de Catalunya, vol. 2-3. Barcelona: Laia, 1980, p. 195 p.
Planificació sanitària comarcal, Programa Altebrat Barcelona, 1984. Barcelona: Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1984, p. 141 p.
La indústria a Catalunya una visió autonòmica, [1ª ed.]. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Departament d'Industria i Energía, 1984, p. 46 p.

Páginas