Bibliografía

Exportar 139 resultados:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
X
L. M. Xirinacs, Subjete meditació delirant a prop d'una font dita "Font de vera pau", vol. 4. Barcelona: Claret, 1975, p. 221 p., 13 h. pleg. con lám.
T
R. Trias Fargas, Introducció a l'economia de Catalunya una análisi regional, [2ª ed.]., vol. 102. Barcelona: Edic. 62, 1972, p. 140 p., 1 h.
R. Trias Fargas, Introducción a la economía de Cataluña un análisis regional, vol. 491. Madrid: Alianza Editorial, 1973, p. 152 p.
R. Trias Fargas, El precio de la libertad. Barcelona: Destino, 1976, p. 256 p., 2 h.
S
J. Maluquer i Sostres, L'estructura econòmica de les terres catalanes, vol. v. CCII. Barcelona: Barcino, 1963, p. 128 p.
J. Sorribes i Monrabal, Crecimiento urbano y especulación en Valencia. Valencia: Almudin, 1978, p. 95 p.
J. M. Sor Bessò, País Valencià pels camins del retrobament, vol. 79. Barcelona: Pòrtic, 1974, p. 275 p.
F. Soldevila, Qué cal saber de Catalunya, 3ª ed.ª ed., vol. 1. Barcelona: Club Editor, 1975, p. 244 p., 1 h.
P. Solà, Las escuelas racionalistas en Cataluña (1909-1939), 2ª ed.ª ed., vol. 11. Barcelona: Tusquets, 1978, p. 227 p.
P. Sise y Lluch, E., Raons d'identitat del país valencía ("péls i senyals"), vol. 32. Valencia: Eliseu Climent, 1977, p. 186 p.
M. Severo Giannini, La comarca com a ens territorial, [1ª ed.]., vol. 5. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1984, p. 130 p.
J. M. Sanmart Roset, Geografía de Cataluña : [6º E.G.B.].. Madrid: Santillana [etc.], 1979, p. 80 p.
M. Sanchis Guarner, La llengua dels valencians, 6ª ed.ª ed., vol. 7. [Valencia]: Eliseu Climent, 1978, p. 211 p.
M. Sanchis Guarner, Obra completa. [Valencia]: Eliseu Climent, 1976, p. v.
C. Salvador, Salvador Monferrer, C., y Pérez Moragón, F., Gramática valenciana, 7ª ed.ª ed., vol. 3 i 4. Valencia: Eliseu Climent, 1978, p. 210 p., 2 h.
S. Salcedo y Giner, S., Integrats, rebels i marginats subcultures jovenívoles al Pais Valencia, vol. 1974. Valencia: l'Estel, 1974, p. 204 p.
M
R. Muntanyola y Arbeloa, V. M., Vidal i Barraquer: El cardenal de la paz, [2ª ed.]., vol. v. 335. Barcelona: Laia, 1974, p. 612 p., 1 h.
R. Muntaner, Vidal Jové, J. F., y Bardagí, B., Crónica , vol. v. 467-8, Historia, v. XLII. Barcelona: Edit. Selecta, 1973, p. 2 v.
B. Muniesa i Brito, La burguesía catalana ante la II República española, 1ª ed.ª ed., vol. 10, 12. Barcelona: Anthropos, 1985, p. 2 v.
D. Mollà, El paìs valencià com a formaciò social. Valencia: Prometeo, 1979, p. 152 p.
D. Mollà y de Miguel, A., Estructura y dinámica de la población en el País Valenciano, vol. 3. Valencia: Fernando Torres, 1979, p. 207 p.
J. F. Mira, Els valencians i la terra, vol. 41. [Valencia]: Eliseo Climent, 1978, p. 194 p.
J. F. Mira, Un estudi d'antropologia social al pais valenciá els pobles de Vallalta i Miralcamp, vol. 114. Barcelona: Edic. 62, 1974, p. 193 p.
F. M. de Melo, Guerra de Cataluña, vol. v. 35. Barcelona: Seix Barral, 1969, p. 244 p., 7 h.
C. Melià Tena, L'economia del regne de Valencia segons Cavanilles, vol. 18. Valencia: L'Estel, 1978, p. 290 p.
J. Mateo, Alacant a part, [2ª ed. rev. i amp.]. València: Eliseu Climent, 1986, p. 157 p.
F. Martínez Navarro, Estructura i malaltia una alternativa sanitaria per al país valencià, vol. 19. València: Eliseu Climent, 1978, p. 79 p.
A. Martínez Marín, El municipio del futuro Un ensayo de ciencia y organizacion para pueblos, vol. v. 61. [Bilbao]: Zero, 1976, p. 109 p., 1 h.
J. A. Martín Serrano, Introducció a l'economia del Pais Valenciá, vol. 10. [Valencia]: Eliseu Climent, 1980, p. 245 p.
J. A. Martín Serrano, Reig, E., y Soler Marco, V., Evolución de la economía valenciana, 1878-1978. Valencia: Caja de Ahorros, 1978, p. 228 p., 2 h.
J. F. Marsal y Fontana, J., La nació com a problema tesis sobre el cas catalá, vol. 40. Barcelona: Edicions 62, 1979, p. 105 p., 1 h.

Páginas