Bibliografía

Exportar 139 resultados:
A
L. Aguiló Lúcia, Sociología electoral valenciana , (1903-1923) (Las elecciones en Valencia durante el reinado de Alfonso XIII), vol. 8. Valencia: Cátedra Fabrique Furio Ceriol, Facultad de Derecho, 1976, p. 442 p., 3 h.
L. Aguiló Lúcia, Franch i Ferrer, V., y Martínez Sospedra, M., Volem l'estatut! una autonomia possible per al Pais Valenciá, Ed. en castellano. [Valencia]: Prometeo, 1977, p. 203 p.
V. Alba, Catalunya sense cap ni peus, vol. v. 40. [Barcelona]: Portic, 1971, p. 177 p.
V. Alba, Retorn a Catalunya, vol. v. 20. [Barcelona: Portic, 1970, p. 124 p.
J. Alcaide Inchausti y Sardá Dexeus, J., La economía de Cataluña, hoy y mañana. [S. l.]: Banco de Bilbao, 1983, p. 584 p.
J. Almendros, Situaciones española 1936/1939: el P.S.U.C. en la Guerra Civil, vol. 24. Barcelona: Dopesa, 1976, p. 203 p., 2 h.
V. Almirall y Jutglar, A., España tal como es [La España de la Restauración], vol. v. 31. Madrid: Seminarios y Ediciones, 1972, p. 189 p.
A. Altisent, Historia de Poblet. Poblet (Tarragona): Abadía, 1974, p. 706 p.
A
XXV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos El Prat, 25-26 octubre 1980. El Prat: Amics d'El Prat, 1985, p. 740 p.
N. - J. Aragó, Girona grisa i negra, [2ª ed.]., vol. v. 96. Barcelona: Edic. 62, 1973, p. 238 p., 1 h.
M. Ardit, Crisi i modernització al país valenciá, vol. v. 2. Valéncia: L'Estel, 1975, p. 209 p., h. pleg.
H. Arvon y Palacios, J. M., L'anarquisme Próleg i L'anarquisme en el moviment obrer a Catalunya, vol. Vol. 12. Barcelona: Edicions 62, 1964, p. 173 pág.
L'anàlisi territorial al servei de les autonomies Ponéncies, Comunicacions i col.loquis de la Jornada d'Analisi Territorial: Barcelona, 13 de Febrer de 1979. Barcelona: Associació catalana de Ciència Regional, Servei d'Estudis del Banc Urquijo, 1973, p. 183 p.
B
A. Balcells, Trabajo industrial y organización obrera en la Cataluña contemporánea (1900-1936), vol. v. 386. Barcelona: Laia, 1974, p. 320 p., 2 h.
A. Balcells, Marxismo y catalanismo 1930-1936, vol. 150: Serie Documentos. Barcelona: Anagrama, 1977, p. 109 p., 1 h.
Catalunya agrícola ponencias y coloquios. Barcelona: Banco Occidental, Servicio de Estudios, 1979, p. 183 p.
La oferta de servicios colectivos en Cataluña. Madrid: Moneda y Crédito, 1972, p. 4 v.
Desarrollo económico de Cataluña 1967-1970 un plan de inversiones para el sector privado. Barcelona: Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1967, p. 2 v.
El tamaño de la empresa referido a Cataluña. Barcelona: Sociedad de Estudios y Publicaciones [etc.], 1964, p. 303 p. 1 h.
Estructura de la base económica de Cataluña. Barcelona: Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1965, p. 457 p., 1 h.
Control de la polución y descentralización las empresas de La Tordera. Madrid: Moneda y Crédito, 1977, p. XXII, 339 p., 1 h. con map. col. pleg.
El agua, recurso natural escaso Planteamiento Comarcal del Problema en Cataluña. Madrid: Moneda y Crédito, 1969, p. 411 p., 1 h. map. col. pleg.
E. Barriobero y Herrán, Memorias de un tribunal revolucionario, [Ed. facs.]. Barcelona: Hacer, 1986, p. 255 p.
O. Bohigas, Reconstrucció de Barcelona, 1ª ed.ª ed., vol. 198. Barcelona: Edicions 62, 1985, p. 302 p.
J. Borja, La gran Barcelona. Madrid: Alberto Corazón, 1972, p. 150 p.
D. Bramon, Fet nacional i canvi social al pais valencia, vol. 3. Valencia: L'Estel, 1977, p. 242 p.
L. Brau, Heroe, M., y Tarragó, M., Manual municipal de urbanismo, vol. 2, 3. Barcelona: Centre d'Estudis Urbanistics Municipals i Territorials , 1980, p. 2 vol.
C
F. Cabana, Bancs i banquers a Catalunya capítols per a una história, 2ª ed.ª ed., vol. 99. Barcelona: Edic. 62, 1976, p. 316 p., 1 h.
O. Cabré, Catalunya sota el perill de l'urani l'informe Camon 1, vol. 165. Barcelona: Edicions 62, 1981, p. 266 p. 2 h.
A. Cabré, Catalunya cap a l'any 2000, vol. 1. Barcelona: Blume, 1979, p. 263p.
F. Cambó, Memorias (1876-1936). Madrid: Alianza Editorial, 1987, p. XIV, 487, [13] p. de lám.
J. de Camps i Arboix, Historia de l'Agricultura catalana. Barcelona: Taber, 1969, p. 415 p.
M. A. Capmany, La dona a Catalunya Consciencia i situació , [3ª ed.]., vol. v. 36. Barcelona: Edic. 62, 1971, p. VII, 259 p., 1 h.
J. M. Casasús y Huertas, J. M., Les Corts un poble perdut, un barri introbable, vol. 129. Barcelona: Edic. 62, 1976, p. 206 p., 1 h.
Sector agrari i territori, [1ª ed.]. Catalunya: Generalitat, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca , 1984, p. 235 p.
Planificació sanitària pública a Catalunya desplegament del mapa sanitari de Catalunya 1983, 1ª ed.ª ed. Barcelona: Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1985, p. 5 v.
La indústria a Catalunya una visió autonòmica, [1ª ed.]. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Departament d'Industria i Energía, 1984, p. 46 p.
Planificació sanitària comarcal, Programa Altebrat Barcelona, 1984. Barcelona: Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1984, p. 141 p.
El Baix Llobregat i la Pia Almoina de la Seu de Barcelona catàleg del fons en pergamí de l'Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona, [1ª ed.]. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya , 1984, p. 253 p.
I. Clopas i Batlle, Resumen histórico de Martorell relacionado con la historia de Cataluña. Martorell: [s.n.], 1945, p. 208 p., 4 h.
J. Clos, Séculi, E., Segura i Benedicto, A., y Espasa i Oliver, R., L'assitencia sanitaria a les comarques de Catalunya, vol. 2-3. Barcelona: Laia, 1980, p. 195 p.
J. Codina y Sanpere, A. Duran i, Delta del Llobregat La gent del fang (El Prat, 965-1965), vol. n. 1B Historia. Granollers: Montblanc, 1966, p. 241 p., XX lám.
J. Codina y Agustí, I., L'Hospitalet del Llobregat, 1573-1632 (assaig d'interpretació historica). L'Hospitalet de Llobregat: [s.n.], 1970, p. 170 p.
J. M. Colomer, Els estudiants de Barcelona sota el franquisme, vol. 36-37. Barcelona: Curial, 1978, p. 2 v.
R. Comas, Gomá - Vidal i Barraquer Dues visions antagoniques de l'Esglesia del 1939, [2ª ed.]., vol. v. 7. Barcelona: Laia, 1975, p. 301 p., 2 h.
Dades estadístiques del Padró ded 1981 dels Municips de la C.M.B. [Barcelona]: [Corporación Metropolitana], 1984, p. 2 v.
A. Cucó, El valencianismo político 1874-1939. Barcelona, etc.: Ariel, 1977, p. 256 p.
F. Cucurull, El fet nacional catalá a través de la historia, vol. 10. Barcelona: La Magrama, 1980, p. 118 p., 1 h.
J. de la Cueva Alonso, «Carta escrita a Enriqueta Carballeira a solas con Jaime Borrell, su esposo muerto», p. 9, 1999.Icono PDF carta enriqueta.pdf (1.44 MB)

Páginas